Η Κρήτη είναι ένα νησί με προνομιακή γεωγραφική τοποθεσία, φυσικά τοπία, θερμό κλίμα και μεγάλη ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αποτελείται από ποικίλα ελκυστικών τοπίων για την ενίσχυση και υποστήριξη κερδοφόρων επενδύσεων, ενώ δίνει τη δυνατότητα μεγάλων ευκαιριών σε όσους αποφασίσουν μια επένδυση στην Κρήτη.
Η κατασκευαστική εταιρεία KYRIAKIDIS, συνδυάζοντας την εξειδικευμένη επιστημονική της κατάρτιση και τη μεγάλη εμπειρία της σε έργα τουριστικής εκμετάλλευσης, εγγυάται την ελαχιστοποίηση του κόστους υλοποίησης και την αύξηση της αποδοτικότητας μιας επένδυσης στην Κρήτη .

ESPA 2014–2020