Λίγη ιστορία

Κατά το παρελθόν τα κυρία οικοδομικά υλικά για τους Ρώσους αρχιτέκτονες ήταν το ξύλο και το άργιλο. Όπως διευκρινίζουν οι ιστορικοί, τα τούβλα από άργιλο, επεκτάθηκαν στη Ρωσία από τα μέσα του Χ αιώνα και το ξύλο ήταν το βασικό οικοδομικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε από αμνημονεύτων χρόνων.

Η ξύλινη αρχιτεκτονική έγινε μια βάση της ρωσικής μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής η οποία χαρακτηρίζει ένα βέλτιστο συνδυασμό ομορφιάς και λειτουργίας των κατασκευών.

Ο τρόπος κατασκευής ακόμα και σήμερα παραμένει αξιοθαύμαστος. Ακόμα αναρωτιόμαστε πως χτίζανε πριν αιώνες, αφού δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ ούτε καρφιά ούτε βίδες. Το βασικό όργανο της μεσαιωνικής οικοδομής ήταν το τσεκούρι.