Ανθεκτικότητα

Αντοχή στο χρόνο
Δεν είναι υπερβολή ότι το ξύλο ανθίσταται στο χρόνο εδώ και αρκετούς αιώνες χωρίς μάλιστα να ρυπαίνει το περιβάλλον. Απόδειξη είναι :

1.Οι μεγάλες ηλικίες των δένδρων, ακόμα και αυτών των «νεκρών» τα οποία δεν έχουν μηχανισμούς προστασίας.
2.Υπάρχουν ακόμα σε πλήρη λειτουργία και χρήση κτίρια από κορμούς δέντρων αρκετών αιώνων ( 1000 ετών ξύλινος Ναός στην Ιαπωνία ).
3.Τα άθικτα ξύλινα καράβια στο βυθό της θάλασσας ηλικίας 2000 και 3000 χρόνων τα οποία υφίστανται την πιο απλή προστασία έναντι των εντομών και μυκητών : Διακοπή οξυγόνου!

Οι ξύλινες κατοικίες είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στο χρόνο, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητοι κατασκευαστικοί κανόνες.

Αντοχή στην υγρασία
Για να έχει μια ξύλινη κατασκευή μεγάλη αντοχή στο χρόνο, είναι επιβεβλημένη η κατασκευαστική προστασία από την υγρασία. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του ορθού σχεδιασμού. Επίσης, η σωστή προστασία και συντήρηση μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη μακροβιότερη παρουσία.

Επιπρόσθετα, η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την αντοχή του. Μια περιεκτικότητα σε υγρασία τουλάχιστον 20% και μια θερμοκρασία τουλάχιστον 5ºC απαιτούνται για να μην προκύψει αποχρωματισμός και να μην αναπτυχθούν μύκητες στο ξύλο. Η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου υπερβαίνει αυτό το ποσοστό μόνον όταν η σχετική υγρασία του αέρα έχει παραμείνει άνω του 85% για μια μεγάλη χρονική περίοδο.

Επίσης, όλοι μας έχουμε δει τη βιομηχανία και τους νόμιμους διαχειριστές δασών να διακινούν και να αποθηκεύουν τα ξύλα σε ποτάμια και λίμνες. Αυτά σημαίνουν ότι με ένα απλό και φτηνό λούστρο παρέχεται άψογη προστασία των ξυλο-κατασκευών για πολλά χρόνια.


Αντοχή στην καταπόνηση, θλίψη, κάμψη, εφελκυσμό και κρούσεις
Η μηχανική αντοχή του ξύλου είναι υποτιμημένη και δυστυχώς, αυτό μεταφράζεται σε άσκοπες δαπάνες από τον ανενημέρωτο αγοραστή.
Το γεγονός ότι οι λαβές πολλών εργαλείων όπως στα σφυριά, σκεπάρνια, αξίνες κλπ κατασκευάζονται από ξύλο, ακόμα και σε χώρες με προηγμένες τεχνολογίες και βιομηχανίες δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Η ελαστικότητα του ξύλου επιτρέπει την χρήση μικρότερων διατομών και μεγαλύτερων υψών. Για αυτό ακριβώς το λόγο τα καλύτερα κατάρτια πλοίων σε σχέση με το κόστος τους συνεχίζουν να είναι ξύλινα.