Οικονομική κατασκευή & Χρόνος παράδοσης

Παρόλο που η ξυλεία που χρησιμοποιείται στην ξύλινη κατασκευή εισάγεται, σε αντίθεση με το μπετόν που παράγεται, δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που εξισορροπούν την οικονομική διαφορά της κατασκευής ενός ξύλινου σπιτιού, σε σχέση με ένα σπίτι από μπετόν. Στα συμβατικά σπίτια υπάρχει μεγάλο ποσοστό από μη μόνιμες κατασκευές, τα λεγόμενα καλούπια. Μετά τη σταθεροποίηση του μπετόν μέσα σε αυτά, τα καλούπια αφαιρούνται. Αντίθετα, στα ξύλινα σπίτια, οτιδήποτε μπαίνει είναι μόνιμο υλικό στήριξης. Αυτό αυτόματα, σημαίνει και μείωση του κόστους, καθώς και οικονομία χρόνου και προσπάθειας. Ένας από τους κυρίους λόγους της ραγδαίας ζήτησης της ξύλινης κατασκευής, είναι η τιμή του ξύλου σε σύγκριση με τα συμβατικά υλικά ( μπετόν και σίδηρο κυρίος ). Η αύξηση στην τιμή των προαναφερθέντων συμβατικών υλικών ήταν τεράστια την τελευταία διετία στην Κρήτη, κάτι που λειτούργησε ως κίνητρο για στροφή προς την ξύλινη κατασκευή. Συμφωνά με παγκόσμιες έρευνες, η τιμή του δεν προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά τουλάχιστον μέχρι και το 2010.

Ο χρόνος που απαιτείται από την μέρα παραγγελίας ενός ξύλινου σπιτιού, μέχρι την ολοκλήρωση του είναι περίπου 4 μήνες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της κατασκευής σε τετραγωνικά.