Σκοπός

Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή πέτρινων και ξύλινων οικιών σε οικόπεδα της εταιρίας , η σε οικόπεδα τρίτων. Επίσης η εταιρία μας βάζει σκοπούς για να κάνει συνδυασμό με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η ξεχωριστή αντιμετώπιση κάθε έργου ως μοναδική οντότητα με ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις , σε συνδυασμό με της απαραίτητες ορθές επιλογές συνεργατών και υλικών, μας δίνει τη δυνατότητα να επιτυγχάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Η επιχείρησή μας, λαμβάνει όλες τις απαραίτητες άδειες για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας κτηρίου που επιτρέπει σε μας να εκτελέσουμε όλους τους στόχους οικοδομικών  υπηρεσιών, εγγυημένα, ποιοτικά και γρήγορα. Με την παραγγελία ενός σπιτιού θα  προετοιμαστεί και θα υπογραφεί  το συμβόλαιο, το οποίο θα καθορίζει την ποιότητα, το κόστος και τους όρους της αστικής εργασίας.

Στην κατασκευή όλων των εργασιών, η διαδικασία της κατασκευής εποπτεύεται από τον εργοδότη την εταιρείας μας, που λύνει όλες τις οργανωτικές ερωτήσεις, την ποιότητα των εργασιών και την πειθαρχία υποστηρίξεων μέσα στην εργαζόμενη ομάδα μας. Στην εργασία για την οικοδόμηση χρησιμοποιούμε μόνο τον επαγγελματικό εξοπλισμό που επιτρέπει να λειτουργήσει με οποιοδήποτε σύγχρονο οικοδομικό υλικό.