Ιστορικό

Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ» έχει έδρα στην ιστορική και όμορφη πόλη των Χανιών. Από το 1994 ασχολείται με την κατασκευή πέτρινων και συμβατικών οικιών. Η εταιρεία έχει ήδη εκπονήσει πλήθος μελετών για δεκάδες ιδιωτικά και δημόσια έργα και έχει κατασκευάσει κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, χώρους αναψυχής κ.ά.

Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία με Ρωσικό οίκο που προετοιμάζει την κατασκευή στην Ρωσία, με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, έχει προωθήσει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες των στελεχών και της ίδιας της εταιρείας με αποτέλεσμα να δραστηριοποιηθεί και στον χώρο της κατασκευής ξύλινων σπιτιών.

Η κατασκευή ξύλινων σπιτιών από ολόκληρους κορμούς δέντρων, ποικίλουν ως προς το μέγεθος, την μορφή, την χρήση, την απαιτούμενη εξειδίκευση και τεχνολογική τους καινοτομία.

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα την συνεχώς ανοδική πορεία της εταιρείας, σε ποσότητα και ποιότητα εργασιών από χρόνο σε χρόνο.

Η κατασκευαστική εταιρεία προσφέρει :

  1. Επιβλέψεις οικοδομικών έργων όλων των ειδικοτήτων (ξύλινα, πέτρινα, συμβατικά)
  2. Οργάνωση εργοταξίου, συντονισμός εργασιών.
  3. Κατασκευές ιδιωτικών έργων σε όλες τις φάσεις κατασκευής.
  4. Αποκαταστάσεις και ανακαινίσεις νεοκλασικών, διατηρητέων και νεότερων κτιρίων.
  5. Διαρρυθμίσεις και αποκαταστάσεις εσωτερικών & εξωτερικών χώρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.
  6. Σχεδία & Μακέτες
  7. Οικοδομικές μελέτες
  8. Βοήθεια στην έκδοση Άδειας Οικοδομής
  9. Βοήθεια στα τραπεζικά δάνεια